Sporters

Sport Haptonomie

In de sport ben je constant op zoek naar verbetering. Een nieuwe passeerbeweging, een snellere tijd, een hardere service of een technisch perfecte slag zijn voorbeelden van verbeteringen.

Als “het” even niet gaat, heeft de sporter het gevoel dat hij nog meer moet gaan trainen om vooruit te komen of beter te worden. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert zou “niet presteren” wel eens op een ander vlak kunnen liggen.

Kennelijk speelt er naast techniek, tactiek, kracht, uithoudingsvermogen en talent nog een ander vermogen een bepalende rol: het gevoelsvermogen.

In de haptonomie wordt gebruik gemaakt van het fenomeen dat het voelen leidt tot allerlei gevoelens en emoties. Die emoties hebben weer direct effect op houdingen, bewegingen en prestaties. Die leiden vervolgens weer tot voelen en gevoelens, hierdoor ontstaat een constante cyclus, sporthaptonomie kan deze cyclus doorbreken!

Haptonomie biedt mentale en fysieke begeleiding.
Het geeft inzicht en vaardigheden die de gevoelsmatige en emotionele aansturing van de sporter ontwikkelen in relatie tot hun sport zodat prestaties toenemen.

De haptonomie richt zich op de mens in zijn geheel. De sporter ervaart en voelt dat hij wezenlijk aanwezig is en beseft dat sport meer is dan een kunstje.

De essentie is dat de sporter leert om voelend en tastend om te gaan met zichzelf, zijn materiaal en andere mensen in zijn omgeving. De sporter zal meer ontspannen bezig zijn met de sport, daardoor beter presteren en minder gevoelig zijn voor blessures.

Het resultaat zal leiden tot: beter onder druk presteren, minder blessures, het ontdekken van remmende elementen op de prestaties. Sporthaptonomie kan voor zowel de individuele sporter als voor teams een aanvulling zijn voor het beoefenen van de sport. Afspraken kunnen zowel in de praktijk als op locatie plaatsvinden.

Meer informatie?

Ik heb tijdelijk een patiëntenstop
dit formulier wordt niet gebruikt