KinGo

Voor kinderen van gescheiden ouders

Speciaal voor Kinderen van Gescheiden Ouders is er KinGo, een lotgenotengroep in de vorm van 8 workshops die ik samen met Mettelina Baarda (Praktijk Aandacht voor verlies en Rouw) geef.

Een belangrijk argument om aandacht hieraan te besteden is dat de gevolgen van een scheiding tot ver in de volwassenheid van de kinderen kunnen voortduren. En dat is nou net wat je als ouder niet wilt voor je kind(eren). Uit onderzoek is gebleken dat ondersteuning in de vorm van lotgenotengroepen een positieve bijdrage kan leveren aan het welbevinden van deze kinderen.

Hoewel veel kinderen in een vergelijkbare situatie zitten, voelen ze zich toch vaak alleen met hun problemen. In de begeleidende workshops merken ze dat er meer kinderen zijn die ook worstelen met hun emoties en gevoelens. Ze leren omgaan met het loyaliteitsconflict en het vinden van hun eigen positie in de nieuwe situatie waar ze weer zichzelf kunnen en mogen zijn. Bovendien leren ze onderling veel van elkaar!
Mettelina en ik geven gezamenlijk de workshops waarin wij ieder ons eigen expertise inzetten en aandacht besteden aan wat er speelt bij deze kinderen. Wij geven ruimte aan de gevoelens van de kinderen en hoe hiermee om te gaan.

Door onze begeleiding zullen ze veelal (beter) in staat zijn keuzes te maken en ontwikkelen ze alternatieve strategieën zodat ze beter met (onprettige) gebeurtenissen kunnen omgaan. Hierdoor zal het gevoel van veiligheid en (zelf)vertrouwen worden versterkt.

Wij hebben deze workshops afgestemd op het niveau van de kinderen met oefeningen, creativiteit, spel en ontspanning.

De groep zal bestaan uit maximaal 8 deelnemers en ook 8 keer eens in de week plaatsvinden. Duur van elke workshop is ca. 90 minuten, kosten hiervoor zijn €14,75 per keer (p.p.) en de locatie is Scherhemstraat 4 te Sneek.

Op onze Facebookpagina staat waar en wanneer er weer een groep start en voor welke leeftijd.

Meer informatie?

Ik heb tijdelijk een patiëntenstop
dit formulier wordt niet gebruikt